• 980x300 crkva lijeva strana

  • 980x300 crkva izvana

  • 980x300 kajz pan1

"Nećemo se više odmetnuti od tebe, Bože; poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje."

Psalam 80,19

pozdravkrižu

 

"Je li Gospodin među nama ili nije?"

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

3A K 2020

Isus i Samarijanka (autor: Marko Ivan Rupnik)

To je pitanje koje su si postavljali Izraelci koji su putovali iz ropstva Egipta prema slobodi Izraela (Izl 17, 3-7). Čitajući o svemu što je Bog učinio za njih pitamo se:

Put posluha - put vjere

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA, 8. 3. 2020.

2A korizma 2020

Preobraženje Gospodinovo (autor: Tizian +1576)

U čitanjima prve korizmene nedjelje (Post 2,7-9; 3,1-7) slušali smo kamo je neposluh odveo čovjeka – Adama i Evu.

Obrati se i vjeruj Evanđelju

PRVA KORIZMENA NEDJELJA, 1. 3. 2020.

1A korizma 2020

Krist u pustinji (autor: Briton Riviere *1840.)

Započinjemo sveto vrijeme korizme u kojemu se pripremamo za najveću kršćansku svetkovinu – Uskrs! Čega ćeš se odreći, a što prihvatiti?

Ako hoćeš, možeš...

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU, 16. 2. 2020.

6A putokaz

Bilo bi smiješno kada bi planinari koji se upute ne vrh neke planine potpuno zanemarili upute i savjete vremenske prognoze.

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA
Kajzerica
Ulica IX. Podbrežje 35
10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com

Telefon  +385 1 655 02 93

 

ŽIRORAČUN

Zagrebačka banka

IBAN: HR9623600001101628709

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOGA UREDA

17:00-18:00  utorak, četvrtak i subota,

te po dogovoru

 

 

SVETE MISE NEDJELJOM

Jutarnja misa: 9:00

Župna misa: 11:00

Večernja misa: 18:30

 

Lokacija