Marijina legija

Božji legionari u zaštiti maloga čovjeka

Marijina legija je katolička laička organizacija koja je s djelovanjem počela 7. rujna 1921. u Dublinu u Irskoj. Njezin početak bio je vrlo skroman – nije nastala kao dobro planirana organizacija s napisanim pravilima i propisanim načinom djelovanja. Skupina od petnaestak laika, od kojih je većina bila mlađe dobi i imala iskustvo socijalnog rada, zajedno sa svećenikom, održali su sastanak koji su započeli zazivom Duha Svetoga i molitvom Krunice te su, stavivši se pod Marijinu zaštitu, stali promišljati kako bi najbolje mogli ugoditi Bogu i probuditi ljubav prema njemu u njegovu svijetu.

Među pokretačima tog prvog sastanka bio je i Frank Duff (1889-1980) koji se prije toga oduševio za naučavanje sv. Ljudevita Montfortskog o pravoj pobožnosti prema Majci Božjoj. Skupina je odlučila posjetiti bolesnike u bolnici za siromahe Dublin Union Hospital koju su vodile sestre milosrdnice. U svakome od tih nevoljnih i skrhanih ljudi oni su gledali i služili Isusa Krista. Članovi te skupine, koja se nazvala Udruga Gospe od Milosrđa, bili su oduševljeni takvim radom i broj im se brzo povećavao.

Mnoge značajke tog početnog rada zadržane su u Marijinoj legiji do danas: rad se obavlja u paru; nema dijeljenja materijalne pomoći (početni razlog za to bio je obzir prema Društvu sv. Vinka koje se bavilo upravo pružanjem materijalne pomoći); održavaju se tjedni sastanci na kojima se moli, čita duhovno štivo, izvješćuje o obavljenom radu i primaju zadatci za idući tjedan; u posjetima se dijeli Gospina čudotvorna medaljica.

Sadašnji naziv Marijina legija je izabran 1925. godine, a članovi su se nazvali Marijini legionari. Počelo se uvoditi legijsko nazivlje preuzeto iz vojske starog Rima (npr. naziv prezidij za temeljni ogranak), oblikovan je Legijin stijeg i legionarsko obećanje. Rimska legija, od koje je Legija preuzela svoje ime, stoljećima je ostala glasovita po svojoj odanosti, hrabrosti, stezi, izdržljivosti i uspješnosti; i to za ciljeve koji su često bili prizemni te redovito svjetovni. Marijina legija ne može Mariji ponuditi ime što bi ga resile manje vrijedne odlike, tako da te odlike označavaju najmanju mjeru legionarske službe.

Danas legija djeluje na svim kontinentima, u preko 170 zemalja i broji više od 8 milijuna djelatnih članova. Legija ne ide za time da obavlja neki određeni materijalni rad, nego njezin prvi cilj jest posvećenje njezinih članova. Da bi to postigla, oslanja se prije svega na sudjelovanje članova u tjednim sastancima u koje su molitva i pobožnost utkani toliko da svoje značajke predaju cijelomu zbivanju. No, tu svetost Marijina legija želi razviti na poseban način, dati joj svojstvo apostolata. Jer apostolski duh najbolje se razvija apostolatom. Zbog toga Legija pred svakoga djelatnog člana kao bitnu obvezu postavlja tjedno obavljanje nekoga djelatnog rada što ga odredi prezidij. Duh Marijine legije je duh Marijin.

Najmanja Legijina jedinica zove se prezidij koji održava tjedni sastanak čiji su sastavni dijelovi molitva, izvješća o radu i podjela zadataka te razmjena iskustava. Svaki prezidij se naziva prema nekome od naslova BD Marije.

Legija kao prvenstvenu zadaću gleda duhovnu i društvenu dobrobit svakog pojedinca. Članovi sudjeluju u životu župne zajednice putem posjeta obiteljima, bolesnicima, kako u njihovim domovima tako i u bolnicama i putem suradnje u svim apostolskim i misionarskim zadaćama župne zajednice.

Anamarija Mesić

 

 

 

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA

Kajzerica

Ulica IX. Podbrežje 35

10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com

Telefon  +385 1 655 02 93

 

Upravitelj župe

vlč. Krunoslav Kolar

 

ŽIRO-RAČUN

Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR9623600001101628709

 

ŽUPNI URED

ureduje utorkom, četvrtkom i petkom

od 17:00 do 18:00

Aktualno uredovno vrijeme župnog ureda možete saznati iz tjednih župnih obavijesti.

 

SVETE MISE NEDJELJOM

Jutarnja misa u 9:00

Župna misa u 11:00

Večernja misa u 18:30

 

 

Lokacija